การเลือกแว่นตา…ให้เข้ากับใบหน้า

หากใครก็ตามที่กำลังอยู่ระหว่างตัดสินใจเลือกซื้อแว่นตาเอาไว้ใช้สักอันให้เหมาะกับบุคลิกของตัวเอง แต่บางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะเลือกอย่างไร เรามีเคล็ดลับง่าย ๆ ที่จะช่วยให้แต่ละคนได้เลือกแว่นตาที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุด ไม่ว่าจะเป็นประเภทแว่นสายตา แว่นตากันแดด หรือแว่นตาแฟชั่นเพื่อใช้ออกงานต่าง ๆ

           อันดับแรก ขอไว้ว่าอย่าเลือกซื้อแว่นตาเพียงเพราะว่า เห็นดารา หรือพรีเซนเตอร์บางคนสวมใส่แล้วดูดีจึงตัดสินใจซื้อ หรือใส่ตามอย่างที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากรูปหน้า หรือหน้าตาของเราอาจจะไม่เหมาะก็เป็นได้  ดังนั้น ก่อนซื้อควรพาเพื่อน หรือญาติไปด้วย หากไม่มีใครก็อาจจะขอคำแนะนำ หรือคำปรึกษาของพนักงานของร้านขายแว่นตา

           สำหรับคนที่มีหน้ากลม     ใบหน้าเล็กแต่โครงหน้ายาวควรเลือกแว่นทรงสี่เหลี่ยม เพื่อช่วยเสริมโครงหน้าของผู้ใส่ให้ดูดีมีสัดส่วน แต่ถ้าคนที่มีใบหน้าเล็กสั้น แว่นที่เหมาะๆ ควรจะมีลักษณะเป็นวงรี เพื่อช่วยให้ใบหน้าดูใหญ่และเรียว

          ส่วนคนหน้าเหลี่ยม ควรหลีกเลี่ยงการเลือกแว่นเหลี่ยม  เนื่องจากเป็นตัวตอกย้ำความเหลี่ยมของตัวเอง ดังนั้น ควรเป็นแว่นขอบมนๆ  เลนส์ใหญ่ๆ จะดี ให้เกิดส่วนโค้งส่วนเว้าของใบหน้า และคนที่หน้าเรียว แหลม  ต้องแว่นมนๆ หรือทรงสี่เหลี่ยม ไว้พรางความแหลมของใบหน้า

         หากเรามีใบหน้ารูปไข่แล้ว อาจจะหาได้ไม่ยาก  เนื่องจากเหมาะกับแว่นตาแทบทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็นทรงเหลี่ยม หรือทรงกลม  เพียงแต่สิ่งสำคัญอาจจะต้องเน้นเรื่องอินเทรนด์สักหน่อย

          หากผู้ที่ไม่ค่อยมีดั้ง หรือดั้งไม่โด่ง    หน้าตาแบนราบควรเลือกแว่นที่มีแป้นเหล็กยื่นออกมา       พยายามอย่าเลือกแว่นที่แป้นติดกับแว่นตา  เพราะจะทำให้ใบหน้ามีโครงมีสันมากขึ้น  ส่วนคนที่มีดั้งอยู่แล้วเลือกใส่ได้ทุกแบบ

            สิ่งสุดท้ายหากให้อินเทรนด์ก็ต้องเป็นกรอบแว่นเปลือย  หรือพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ แว่นที่ไม่มีกรอบ แต่ถ้าหากใครไม่ชอบก็ไม่จำเป็นต้องเลือกแว่นประเภทนี้ เพียงแต่ควรให้ความสำคัญกับสี และวัสดุให้มากขึ้น ส่วนราคาของแว่นแต่ละอันก็ต้องนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อตัดสินใจ    หากเงินในกระเป๋าเยอะก็ไม่น่ามีปัญหา      แต่หากเงินในกระเป๋าน้อยก็เลือกอันที่มีมีราคาพอเหมาะพอควรจะดีกว่า

ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดราคาทองวันนี้

gold-price-12ปัจจุบันการลงทุนในทองคำเพื่อสร้างผลตอบแทนได้รับความนิยมมากขึ้น ราคาทองคำจึงมีความผันผวนมากขึ้นตามปริมาณการลงทุนและการเก็งกำไรจากผู้ลงทุน  เราจึงขอนำเสนอปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ และปัจจัยเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจต่อไป

ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดราคาทองวันนี้ได้แก่

1) ค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ

 หากปัจจัยอื่นคงที่ โดยทั่วไปราคาทองวันนี้จะเพิ่มขึ้น เมื่อค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าลง เพราะการซื้อทองคำเป็นการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่าของเงินเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินสกุลหลักที่ใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นเมื่อค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ มีสัญญาณอ่อนค่าลง ธนาคารกลางประเทศต่างๆ ที่ถือครองเงินเหรียญสหรัฐฯ มักจะกระจายความเสี่ยง โดยแบ่งเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่น เช่น เงินสกุลอื่นๆ รวมถึงทองคำ ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นด้วย

 2) ความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อ

 หากปัจจัยอื่นคงที่ โดยทั่วไปราคาทองวันนี้จะเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น เพราะทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อที่มีประสิทธิภาพ โดยเราจะสังเกตทิศทางอัตราเงินเฟ้อได้จากทิศทางราคาพลังงาน (น้ำมัน) และราคาอาหารต่างๆ เพราะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเงินเฟ้อโดยตรง

 3) ความเสี่ยงทางการเมืองระหว่างประเทศและระบบการเงิน

ราคาทองวันนี้มักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ และความไม่แน่นอนสูงในระบบการเงินโลก เนื่องจากในระหว่างช่วงที่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้น การขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ มาถือครองทองคำแทนจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะผู้ลงทุนมักจะป้องกันความเสี่ยงที่สินทรัพย์อื่นจะมีราคาตลาดลดลง ด้วยการย้ายมาถือครองทองคำ จะมากน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเหตุการณ์แต่ละครั้ง

 4) อุปสงค์และอุปทานในตลาด

 หากปัจจัยอื่นคงที่ ราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น เมื่อมีผู้ต้องการซื้อทองคำในปริมาณที่มากกว่าปริมาณทองคำที่มีในตลาด (Demand มากกว่า Supply)ทั้งนี้ อุปสงค์ (Demand) คือ ความต้องการใช้ทองคำนั้น ส่วนใหญ่มาจาก 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาคเครื่องประดับ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการแพทย์ และภาคการลงทุน ภาคการลงทุนมีความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่ช่วงที่มีCredit Crisis ซึ่งมีสาเหตุมาจากข้อ 3 รวมถึงการที่ภาครัฐของประเทศต่างๆ มีการนำทุนสำรองไปซื้อทองคำมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวอยู่ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เช่น จีน อินเดีย ที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นต้น ส่วนอุปทาน (Supply) นั้น คือ ความต้องการขายทองคำ ส่วนใหญ่มาจาก 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผลผลิตทองคำจากเหมืองทอง แรงขายจากธนาคารกลางประเทศ ต่างๆ และปริมาณทองคำเก่าที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ

 5) ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ

ราคาทองวันนี้ในประเทศไทยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าลง เนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถผลิตทองคำได้เอง จึงต้องนำเข้าทองคำจากต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งตลาดทองคำโดยทั่วไป มักจะใช้เงินสกุลเหรียญสหรัฐฯเป็นสกุลเงินอ้างอิงในการซื้อขาย ดังนั้น อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและเงินเหรียญสหรัฐฯ จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อราคาทองวันนี้ในประเทศ ไทย

แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะทะลุ

travel-11

          เกาะทะลุ เป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นชั้นดีที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ หากอยู่ริมทะเลในอ่าวบางสะพานไม่ว่าช่วงไหน คือตั้งแต่อ่าวแม่รำพึงจนถึงบางเบิด จะมองเห็นเกาะทะลุ ซึ่งเป็นเกาะใหญ่อยู่ห่างจากชายฝั่งไปไม่ไกล บนเกาะมีถ้ำทะลุจากด้านหนึ่งของเกาะไปยังอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดเด่นและที่มาของชื่อเกาะ บนเกาะมีชายหาดสวยงามสี่แห่ง มี แหล่งปะการังน้ำตื้นสวยงามให้ชมอยู่รอบเกาะ

      เกาะทะลุ มีเกาะบริวารอีกสองเกาะ คือ เกาะสังข์และเกาะสิงห์ ซึ่งเป็นแหล่งชมปะการังน้ำตื้นที่สวยงามเช่นกันจากฝั่งไปเกาะทะลุต้องเหมาเรือไปเท่านั้น ซึ่งก็มีทั้งแบบเหมา จ่าย หรือจ่ายเป็นรายหัว นักท่องเที่ยวต้องเตรียมอาหาร เครื่องดื่มไปเอง บนเกาะไม่มีร้านอาหาร มีเพียงรีสอร์ตที่บริการเฉพาะนักท่อง เที่ยวที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์เท่านั้น

      หากไม่พักบนเกาะ สามารถหาที่พักได้ที่บริเวณชายหาดชายฝั่ง มีทั้งรีสอร์ต บังกะโลหลายระดับราคาให้เลือกตามสะดวก หรืออาจเตรียมเต็นท์ไปพักแรมบนเกาะก็ได้ แต่ควร แจ้งให้ อบต. ทรายทองทราบล่วงหน้า เนื่องจากบนเกาะไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

ที่ตั้งของเกาะทะลุ อยู่ในทะเลอ่าวไทย อ. บางสะพานน้อย ห่างจากชาย ฝั่งบริเวณปากคลองบางสะพานน้อยราว 7 กม.

วิธีการเหมาเรือไปเกาะทะลุ มีให้เลือกสองวีธี คือ

1. เหมาเรือประมงขนาดเล็ก ราคาประมาณ 600-800 บาท/วัน มีจุดติดต่อเหมาเรือประมงจากเจ้าของเรือโดยตรง คือ ปากคลองบางสะพานน้อยฝั่งฝ่ายท่า ปากคลองฝั่งแดง และชุมชนบ้านบางเบิด เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็นส่วนตัว สามารถวางแผนเที่ยวตามความสนใจ นักท่องเที่ยวต้องเตรียมอาหาร เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ ดำน้ำไปเอง

 

2. ซื้อแพ็กเกจทัวร์ จากบริษัททัวร์บริเวณท่าเรือปากคลองบางสะพานน้อย เป็นคณะทัวร์ลงเรือลำใหญ่ มีการกำหนดเวลาไป-กลับตามโปรแกรมที่ทางบริษัทจัดไว้ ราคาราว 350-900 บาท/คน ราคานี้รวมค่าเรือ อาหารกล่อง เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ดำน้ำตื้น

 

สิ่งน่าสนใจ

 

        เกาะทะลุ กว้างราว 500 ม. และยาว 2.5 กม. มีพื้นที่ทั้งหมด 1,000 ไร่ เป็นสวนมะพร้าว 320 ไร่ เกาะนี้จึงร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าว และปกคลุมด้วยป่าที่สมบูรณ์ เป็นที่อยู่ อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น นกนางแอ่น ค้างคาวแม่ไก่ งูกะปะ เป็นต้น บนเกาะทะลุมีสิ่งน่าสนใจดังนี้

 

– ถ้ำทะลุ บริเวณปลายแหลมด้านเหนือเกาะเป็นหน้าผาชันสีแดง มีช่องขนาดใหญ่ทะลุไปอีกด้านหนึ่งได้ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจขึ้นไปชมปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้ ก่อนที่จะไปชมจุดต่าง ๆ ของเกาะ บนเกาะทะลุมีชายหาดอยู่ด้านเดียวคือด้านตะวันตก หรือด้านที่หันเข้าหาชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งปะการังน้ำตื้น ประเภทเขากวาง ปะการังจาน ปะการังก้อน และปะการังสมอง บริเวณนี้มีชายหาดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่อเนื่องกัน โดยเริ่มจากถ้ำทะลุไปยังหางเกาะ คือ

– อ่าวกรวด ชายหาดมีลักษณะเด่นต่างจากหาดทั่วไป คือ ชายหาดเป็นกรวดก้อนเล็ก ๆ สวยงามแปลกตา เป็นจุดดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งมากนัก

– หาดใหญ่ เป็นชายหาดเล็ก ๆ เมื่อน้ำลงจะกลายเป็นหาดทรายกว้างใหญ่

– หาดเทียน เป็นหาดที่ยาวที่สุดของเกาะทะลุ บรรยากาศดี เม็ดทรายขาวละเอียด มีโขดหินสวย นักท่องเที่ยวนิยมมาพักบนเกาะนี้

– หางเกาะ มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเลคล้ายเป็นหางของเกาะ ไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำ เพราะเป็นสุสานปะการัง มีเศษซากปะการังที่แหลมคมเป็นอันตราย

ตัวอย่างหนังใหม่ปี 2014

ใกล้จะสิ้นปี 2013 แล้ว ใครหลายๆคนคงเริ่มต้นมองหาตัวอย่างหนังใหม่ในปี 2014 กันแล้ว เราเลยเอารายชื่อมาเผยเพื่อเรียกน้ำย่อยกันก่อนดังนี้

 

ตัวอย่างหนังใหม่เดือนมกราคม 2014

ชื่อหนัง:                              Lone Survivor                   แนวหนัง:            แอ็คชั่น, ชีวิต, ตื่นเต้น, สงคราม

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 10 มกราคม

ชื่อหนัง:                              Ride Along                        แนวหนัง:            แอ็คชั่น, ตลก

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 17 มกราคม

ชื่อหนัง:                              The Seventh Son               แนวหนัง:            ผจญภัย, แฟนตาซี

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 17 มกราคม

ชื่อหนัง:                              I Frankenstein                   แนวหนัง:            แฟนตาซี, ตื่นเต้น, แอ็คชั่น

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 24 มกราคม

ชื่อหนัง:                              Labor Day                          แนวหนัง:            ชีวิต

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 31 มกราคม

 

ตัวอย่างหนังใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2014

ชื่อหนัง:                              Robocop                             แนวหนัง:            แอ็คชั่น, ชีวิต, นิยายวิทยาศาสตร์

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 07 กุมภาพันธ์

ชื่อหนัง:                              The Lego Movie                              แนวหนัง:            ผจญภัย, ครอบครัว

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 07 กุมภาพันธ์

ชื่อหนัง:                              The Maze Runner             แนวหนัง:            แฟนตาซี, นิยายวิทยาศาสตร์

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์

ชื่อหนัง:                              Vampire Academy Blood Sistersแนวหนัง:            ผจญภัย, แฟนตาซี

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์

ชื่อหนัง:                              Pompeii                                                            แนวหนัง:            แอ็คชั่น, ผจญภัย, ชีวิต, โรแมนติก

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์

 

ตัวอย่างหนังใหม่เดือนมีนาคม 2014

ชื่อหนัง:                              300 Rise of an Empire                    แนวหนัง:            แอ็คชั่น, แฟนตาซี

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 07 มีนาคม

ชื่อหนัง:                              Invertigo                                            แนวหนัง:            นิยายวิทยาศาสตร์, ตื่นเต้น

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 07 มีนาคม

ชื่อหนัง:                              Mr Peabody and Sherman              แนวหนัง:            แอนนิเมชั่น, ตลก, ครอบครัว, นิยาย

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 07 มีนาคม

ชื่อหนัง:                              Maleficent                                         แนวหนัง:            แฟนตาซี, ครอบครัว

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 14 มีนาคม

ชื่อหนัง:                              Need for Speed                                แนวหนัง:            แอ็คชั่น, ตื่นเต้น

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 14 มีนาคม

ชื่อหนัง:                              Divergent                                          แนวหนัง:            แอ็คชั่น, นิยายวิทยาศาสตร์, โรแมนติก

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 21 มีนาคม

ชื่อหนัง:                              Muppets Most Wanted                   แนวหนัง:            ตลก

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 21 มีนาคม

ชื่อหนัง:                              Noah                                                  แนวหนัง:            ผจญภัย, ชีวิต

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 28 มีนาคม

 

ตัวอย่างหนังใหม่เดือนเมษายน 2014

ชื่อหนัง:                              Captain America 2                          แนวหนัง:            แอ็คชั่น, ซูเปอร์ฮีโร่

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 04 เมษายน

ชื่อหนัง:                              Rio 2                                                  แนวหนัง:            แอนนิเมชั่น, ผจญภัย

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 11 เมษายน

ชื่อหนัง:                              Stretch Armstrong                           แนวหนัง:            แอ็คชั่น, ตลก, ซูเปอร์ฮีโร่

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 11 เมษายน

ชื่อหนัง:                              Transcendence                                 แนวหนัง:            แอ็คชั่น, ชีวิต, นิยายวิทยาศาสตร์

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 18 เมษายน

ชื่อหนัง:                              Robopocalypse                                แนวหนัง:            นิยายวิทยาศาสตร์, ตื่นเต้น

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 25 เมษายน

 

ตัวอย่างหนังใหม่เดือนพฤษภาคม 2014

ชื่อหนัง:                              Amazing Spider-Man 2                  แนวหนัง:            แอ็คชั่น, ซูเปอร์ฮีโร่, นิยายวิทยาศาสตร์

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 02 พฤษภาคม

ชื่อหนัง:                              Dorothy of Oz                                  แนวหนัง:            แอนนิเมชั่น, ครอบครัว

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 09 พฤษภาคม

ชื่อหนัง:                              Godzilla                                             แนวหนัง:            นิยายวิทยาศาสตร์

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 16 พฤษภาคม

ชื่อหนัง:                              Pixels                                                 แนวหนัง:            แอ็คชั่น, ตลก

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 23 พฤษภาคม

ชื่อหนัง:                              X-Men Days of Future Past           แนวหนัง:            แอ็คชั่น, นิยายวิทยาศาสตร์, ซูเปอร์ฮีโร่

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 23 พฤษภาคม

ชื่อหนัง:                              The Good Dinosaur                         แนวหนัง:            แอนนิเมชั่น, ผจญภัย, ครอบครัว

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 30 พฤษภาคม

 

ตัวอย่างหนังใหม่เดือนมิถุนายน 2014

ชื่อหนัง:                              Edge of Tomorrow                          แนวหนัง:            นิยายวิทยาศาสตร์, แอ็คชั่น

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 06 มิถุนายน

ชื่อหนัง:                              How To train Your Dragon 2        แนวหนัง:            ผจญภัย, แฟนตาซี, แอนนิเมชั่น

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 20 มิถุนายน

ชื่อหนัง:                              Transformers 4 Age of Extinction               แนวหนัง:            นิยายวิทยาศาสตร์, แอ็คชั่น, ผจญภัย

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 27 มิถุนายน

 

ตัวอย่างหนังใหม่เดือนกรกฎาคม 2014

ชื่อหนัง:                              Fast and Furious 7                           แนวหนัง:            แอ็คชั่น

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 11 กรกฎาคม

ชื่อหนัง:                              Dawn of the Planet of the Apes    แนวหนัง:            แอ็คชั่น, ชีวิต, นิยายวิทยาศาสตร์

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 18 กรกฎาคม

ชื่อหนัง:                              Hercules The Thracian Wars         แนวหนัง:            แอ็คชั่น, สงคราม, แฟนตาซี

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 25 กรกฎาคม

ชื่อหนัง:                              Jupiter Ascending                            แนวหนัง:            แอ็คชั่น, ผจญภัย, นิยายวิทยาศาสตร์

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 25 กรกฎาคม

 

ตัวอย่างหนังใหม่เดือนสิงหาคม 2014

ชื่อหนัง:                              Fifty Shades of Grey                       แนวหนัง:            ชีวิต, โรแมนติก

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 01 สิงหาคม

ชื่อหนัง:                              Guardians of the Galaxy                แนวหนัง:            แอ็คชั่น, ซูเปอร์ฮีโร่, นิยายวิทยาศาสตร์

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 01 สิงหาคม

ชื่อหนัง:                              Teenage Mutant Ninja Turtles      แนวหนัง:            แอ็คชั่น, นิยายวิทยาศาสตร์

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 08 สิงหาคม

ชื่อหนัง:                              The Expendables 3                          แนวหนัง:            แอ็คชั่น

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 15 สิงหาคม

ชื่อหนัง:                              Sin City 2 A Dame To Kill For     แนวหนัง:            แอ็คชั่น, ตื่นเต้น

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 22 สิงหาคม

 

ตัวอย่างหนังใหม่เดือนกันยายน 2014

ชื่อหนัง:                              Resident Evil 6                                 แนวหนัง:            แอ็คชั่น, นิยายวิทยาศาสตร์, ตื่นเต้น

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 12 กันยายน

ชื่อหนัง:                              Boxtrolls                                           แนวหนัง:            แอนนิเมชั่น, ตลก, ผจญภัย

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 26 กันยายน

ชื่อหนัง:                              The Equalizer                                   แนวหนัง:            ตื่นเต้น, แอ็คชั่น, อาชญากรรม

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 26 กันยายน

 

ตัวอย่างหนังใหม่เดือนตุลาคม 2014

ชื่อหนัง:                              Paranormal Activity 5                    แนวหนัง:            สยองขวัญ, ตื่นเต้น

กำหนดฉาย:        อังคาร 14 ตุลาคม

 

 

ตัวอย่างหนังใหม่เดือนพฤศจิกายน 2014

ชื่อหนัง:                              Interstellar                                         แนวหนัง:            นิยายวิทยาศาสตร์

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 07 พฤศจิกายน

 

ตัวอย่างหนังใหม่เดือนธันวาคม 2014

ชื่อหนัง:                              Tomorrow Land                               แนวหนัง:            นิยายวิทยาศาสตร์, อาถรรพ์ ลึกลับ

กำหนดฉาย:        ศุกร์ 12 ธันวาคม

ชื่อหนัง:                              Avatar 2                                             แนวหนัง:            นิยายวิทยาศาสตร์

กำหนดฉาย:        อาทิตย์ 14 ธันวาคม

ชื่อหนัง:                              The Hobbit 3 There and Back Again  แนวหนัง:     ผจญภัย, แฟนตาซี

กำหนดฉาย:        พุธ 17 ธันวาคม

ชื่อหนัง:                              Night at the Museum 3                   แนวหนัง:            แฟนตาซี, ตลก, ครอบครัว

กำหนดฉาย:        พฤหัสบดี 25 ธันวาคม

 

ท่าทางต้องรีบเก็บเงินไว้ไปดูหนังกันแล้ว

ที่มาคำว่า สปา

spa-07Spa มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า “Salus Per Aqua” หมายถึง health through water คือการใช้ประโยชน์จากน้ำพุร้อนหรือน้ำแร่เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ สาเหตุที่น้ำแร่สามารถรักษาสุขภาพได้ เนื่องจากในน้ำมีแร่ธาตุหลายชนิด ทั้งความร้อนและแร่ธาตุ จึงเป็นตัวช่วยกระตุ้นระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกายให้ทำงานดีขึ้น

หากคุณเหนื่อยล้ากับหน้าที่การงาน หรือปัญหาต่างๆ ที่คอยรุมเร้า และอยากรู้สึกผ่อนคลาย สปาเป็นสถานที่หนึ่งที่ตอบโจทย์ของคุณได้ เพียงแต่ สปานั้นมีหลายประเภท ก่อนจะหาข้อมูล หรือบังเอิญไปเจอร้านสปา จะเดินดุ่ยๆ เข้าไป บางทีคุณอาจได้รับการบริกาผิดวัตถุประสงค์ก็ได้ ลองดูว่าสปามีกี่แบบ          

          ISPA แบ่งประเภทของสปาเป็น 7 ประเภท คือ

น้ำพุร้อนสปา (Mineral Spring Spa) เป็นสปาที่มีบริการน้ำพุร้อนและบ่อน้ำแร่ เนื่องจากอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ ที่สามารถลดอาการเจ็บป่วยบางชนิดได้ เช่น อาการปวดจากโรคไขข้อ

          คลับสปา (Club spa) คือสปาขนาดเล็ก จัดไว้เป็นส่วนหนึ่งของสถานบริการบริหารร่างกาย (Fitness) หรือศูนย์สุขภาพ (Health club) ให้ผู้ที่มาออกกำลังกายได้ผ่อนคลายความตึงเครียด

          โรงแรมและรีสอร์ทสปา (Hotel & Resort Spa) เน้นความเป็นสถานที่พักผ่อนและการนวดโดยเฉพาะ มีการจัดให้สถานที่มีบรรยากาศดี ทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ควบคู่ไปกับปรนนิบัติร่างกาย ผิวพรรณ และบำบัดความเครียดจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

          เดสทิเนชั่นสปา (Destination Spa) มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับหรือฟื้นฟูสุขภาพของผู้ใช้บริการให้ดีขึ้น เป็นสถานบริการสปาแบบองค์รวม มีบริการครบวงจร เช่นการนวดรูปแบบต่างๆ การสร้างสมดุลโดยอาศัยความร้อนและความเย็นของน้ำ หรือ วารีบำบัด และความเข้มงวดเรื่องโภชนาการ และอื่น ๆ

          เดย์สปา (Day Spa) เป็นสปาที่ไม่มีห้องพักค้างคืน ใช้ระยะเวลาสั้น ส่วนใหญ่เน้นเรื่องความสวยงามและผ่อนคลาย

          เมดิคอลสปา (Medical Spa) คือการนำธรรมชาติบำบัดมาผสมผสานกับวิทยาการทางการแพทย์ เป็นโปรแกรมการบำบัดรักษาและดูแลสุขภาพโดยแพทย์และบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

          โฮมสปา (Home Spa) คือการทำสปาเองที่บ้านโดยการซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น หรือการเรียกใช้บริการลักษณะ Delivery ของสถานบริการสปาที่จะส่งพนักงานมาให้บริการถึงบ้าน

          จะเห็นว่าสปา เป็นการฟื้นฟู เพื่อการผ่อนคลายความตึงเครียด ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ อย่างไรก็ดี ควรดูแลตัวเองด้วยความไม่ตึงเครียดด้วย

กระเป๋าผ้ากับภาวะโลกร้อน

อย่างที่เราทราบกันดีว่าถุงพลาสติกนั้นทำให้เกิดขยะขึ้นบนโลกของเรามากมาย แถมยังใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 450 ปีอีกด้วย ปัจจุบันเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีขยะที่เป็นถุงพลาสติกถึง 1,800 ตันต่อวันเลยทีเดียว ไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าถุงพลาสติกนั้นกำลังมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากมายบนโลกของเรา เพราะฉะนั้นจึงมีคนที่มองเห็นถึงปัญหานี้ และได้ผลิตกระเป๋าผ้าออกมาให้พวกเราได้ใช้กัน เพื่อที่จะรณรงค์ในการลดใช้ถุงพลาสติกและก็จะช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนลงได้

 

ปัจจุบันได้มีโรงงานรับทำกระเป๋าผ้าหลากหลายรูปแบบออกมาวางขายกันให้เราได้เลือกซื้อเยอะไปหมด หลังจากที่ถุง I’m Not a Plastic Bag ของดีไซเนอร์ชาวอังกฤษ Anya Shindmarch ได้ถูกออกแบบและออกมาวางขายจนโด่งดังจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ก็มีผู้ที่หันมาให้ความสนใจ และผลิตถุงผ้าและกระเป๋าผ้าออกมาวางขายกันอย่างมากมาย

 

ตอนนี้องค์กรต่างๆของบ้านเราก็เริ่มหันมาผลิตถุงผ้าและกระเป๋าผ้าของตัวเองออกมา และก็มีการรณรงค์ให้ใช้กันอย่างกว้างขวางมากขึ้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนกันมากขึ้น บางคนอาจะมีคำถามในใจขึ้นว่า แล้วเราจะใช้กระเป๋าผ้าตอนไหน ? ใช้ทำอะไร ? แต่ก็พอจะตอบแบบง่ายๆได้ว่า ก็ให้ใช้แทนถุงพลาสติกที่ท่านใช้ในแต่ละวัน  ไม่ว่าจะเป็นตอนที่

– เข้ามินิมาร์ท ก็บอกพนักงานว่าไม่ต้องใส่ถุงพลาสติก และก็เก็บใส่กระเป๋าผ้าแทน

– เข้าไปซื้อของในโลตัส บิ๊กซี  ก็ใช้ได้

– ซื้อกับข้าวแถวบ้าน ก็ใส่กระเป๋าผ้าแทน ลดถุงพลาสติกไปได้หลายถุง

 

ถ้าเราทุกคนร่วมมือกัน และหันมาใช้กระเป๋าผ้ากันมากๆ ต่อไปเราก็จะเห็นคนหันมาใช้กระเป๋าผ้าตามกัน เพราะบางท่านอาจจะไม่ค่อยกล้าใช้ หรือมองว่ามันลำบากมากขึ้น แต่ยังไงก็ขอให้ช่วยกันเถอะ เพื่อที่จะแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน อย่างน้อยหากเรามองกระเป๋าผ้าเป็นสินค้าแฟชั่น และซื้อมาไว้มากมายเกินความจำเป็น มันก็จะไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้น กลับจะทำให้เกิดขยะบนโลกมากขึ้น ทั้งนี้ก็ขอให้มองจุดประสงค์ที่แท้จริงที่ทำให้กระเป๋าผ้าเกิดขึ้นมา อย่าตามกระแสแฟชั่นมากเกินไป เพราะมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นนั่นเอง

ระวัง เคสไอโฟนของเลียนแบบ

                     บางครั้งคนที่ไม่ค่อยมีเวลา หรือขาดความละเอียดอ่อนในการเลือกซื้อเคสไอโฟน มักจะติดกับเมื่อพบเจอ เคสไอโฟน ของเลียนแบบที่ทำอย่างแนบเนียนโดยมีการติดเครื่องหมายการค้าใกล้เคียงกับของจริง หรือวางขายร่วมกับสินค้าของจริง ส่วนใหญ่ความผิดพลาดทำนองนี้จะเกิดจากการเลือกซื้อสินค้าแบบผ่านๆ ไม่พินิจพิจารณาเรื่องของน้ำหนักหรือตะเข็บ  การประกอบชิ้นส่วน ให้ดีเสียก่อน โดยคิดเอาว่าสินค้ามียี่ห้อไม่น่าจะใช่ของปลอม หารู้ไม่ว่าการซื้อแบบนี้มีโอกาสได้สินค้าเลียนแบบกลับบ้านมากเกือบครึ่งต่อครึ่ง อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าการใช้เคสไอโฟน ของเลียนแบบนอกจากจะกลายเป็นตัวตลกในสายตาคนที่แยกของจริงกับของเลียนแบบออกแล้ว ยังอาจนำมาซึ่งความเสียหายให้กับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายเคสไอโฟนด้วย เพราะทำให้ผู้ซื้อขาดความมั่นใจในยี่ห้อสินค้านั้นๆ วิธีการที่ดีที่สุดในการหลบเลี่ยงสินค้าปลอมแปลงพวกนี้ คุณอาจศึกษาหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต หรือเพื่อนใกล้ตัวที่ใช้เคสไอโฟนยี่ห้อที่คุณหมายตาไว้ เพื่อดูว่าลักษณะภายนอกของเคสไอโฟนรุ่นนั้นเป็นเช่นไร และมีตำหนิตรงไหนบ้างที่ช่วยให้เราแยกแยะของจริงของปลอมได้ง่ายๆ

          นอกจากนั้นก่อนตัดสินใจซื้อก็ต้องมีการตรวจสอบราคาหรือเปรียบเทียบราคาก่อนให้แน่ใจ เพราะนิสัยคนไทยส่วนใหญ่คือนิยมซื้อของถูก จนลืมคำนึงถึงคุณภาพของสินค้า  ดังนั้นยิ่งสินค้าเป็นของเลียนแบบและยิ่งทำออกมาใกล้เคียงกับของจริง จึงอาจทำให้ผู้ซื้อรีบซื้อในทันที ที่สำคัญควรศึกษารูปแบบของสินค้าให้ละเอียดและถ้าไม่แน่ใจเวลาไปซื้อควรพาเพื่อนหรือคนรู้จักที่มีความรู้หรือเคยใช้เคสไอโฟนของจริงมาช่วยเลือกซื้อก็จะเป็นการดี

ประเภทของเกมส์ต่างๆ

หลายคนคงมีความสงสัยว่า ทำไมเกมต่างๆถึงมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป แล้วแบบไหนเรียกอย่างไร ในบางครั้งเกมส์เดียวกันอาจจะเรียกไม่เหมือนกัน  ซึ่งโดยรวมเกมส์สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 

Action –                  เกมส์จะเน้นไปในเรื่องของการบังคับทิศทางและการบังคับตัวละคร ตัวอย่างเช่น   Castlevania, หรือ Honster Hunterที่ตัวเกมจะไม่มีอะไรซับซ้อน  ส่วนมากจะเป็นการต่อสู้เป็นด่านไปเรื่อยๆ หรืออย่างเกม Dynasty Warriors หรือที่เรียกกันง่ายๆว่าเกมส์สามก๊ก มีหลายชื่อตัวเกมส์ไม่ซับซ้อนมากนักเล่นง่าย

 

RPG ( Role- Playing Game )-  เป็นเกมส์ที่เน้นในเรื่องของเนื้อเรื่อง มีการพัฒนา ไม่เน้นเรื่องการบังคับตัวละครต่อสู้ พูดคุยกับตัวละครอื่นในเกมส์  ตัวอย่างเช่น Turn Base  สำหรับคำว่าเทิร์นเบส หมายถึงเกมที่การต่อสู้เป็นเทิร์นๆ เมื่อเจอกับศัตรู โดยเราจะไม่สามารถเข้าโจมตีได้อย่างอิสระ แต่จะต้องรอจนถึงคิวของฝั่งเราบังคับ ถึงจะกำหนดการกระทำของตัวละครได้ว่า จะใช้อาวุธ จะใช้ไอเทม จะหนีฯลฯ ซึ่งเกมแนว RPG บางเกม อย่างพวก ไฟนอลฯ ดราก้อนเควสต์ฯ นั้นก็มีจุดเด่นในการต่อสู้แบบเทิร์นเบสนี่เอง (แต่เกมพวกนั้นจะถูกระบุว่าเป็น RPG โดยไม่จำเป็นต้องระบุว่าเทิร์นเบส)

 

Action RPG –  สำหรับแนวนี้นั้น เหมือนเกมส์ RPG เพียงแต่การต่อสู้จะไม่ได้เป็นไปในลักษณะเทิร์นเบส แต่จะเข้าต่อสู้แบบอิสระเหมือนเกมส์ Action ทั่วไป ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของเกมประเภทนี้ยังไงก็ต้องซีรี่ส์ Final Fantasy

 

Adventure – เกมส์แนวผจญภัย ที่เน้นไปทางการแก้ปริศนา โดยแกนเรื่องจะมีปริศนาที่จะค่อยๆ เปิดเผยในฉาก เกมแนวนี้บางครั้งอาจจะไม่มีการต่อสู้เลย  จะไม่มีการตัดเข้าฉากต่อสู้ (ถ้ามีการต่อสู้ส่วนใหญ่จะต่อสู้แบบ Action ไปเลย) เน้นเนื้อเรื่อง การแก้ปริศนา และฉากจบที่จะมีหลายแบบขึ้นอยู่กับขั้นตอนการกระทำของผู้เล่น  โดยเกมแนวนี้อาจจะมีการแบ่งย่อยของลักษณะเกม เช่น Fantasy Adventure ซึ่งจะเน้นไปทางเรื่องแฟนตาซี / Horror Adventure เน้นเรื่องลึกลับสยองขวัญ / Survival Adventure เน้นเรื่องการเอาตัวรอด / แต่ถ้ามีการต่อสู้บู๊แหลกด้วยแล้วก็อาจจะเป็นแนว Action Adventure ไป คือผสมระหว่างการแอ๊คชั่นของตัวละคร (ยิงปืนฯลฯ) กับการสำรวจและเอาตัวรอด ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆ คือพวก Biohazard ซึ่งก็คงเรียกได้ว่าเป็น Horror Action Adventure (เน้นไปทาง Action ซะมากกว่าด้วย)

 

Puzzle –เกมส์แก้ปริศนา ถ้ายกตัวอย่างพื้นฐานง่ายๆ ก็เกมประเภท เตอร์ติส นี่แหล่ะ แต่เกมแนวพัซเซิลก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องต่อจิ๊กซอว์อย่างเดียว เพราะจริงๆ เกมแนว Adventure นั้นหลายเกมก็ซ่อนปริศนา หรือการเล่นแนว Puzzle อยู่ด้วย แต่เกมแนว Puzzle เน้นการที่อาจจะไม่มีตัวละครหลักหรือการเล่นจะไม่เห็นตัวละครของเรา (ยกเว้นบางเกมที่มีการใส่บทสนทนาเข้าไปในเกมด้วย ซึ่งเกมจะออกแนว Adventure ไปแทน)

 

HOG –  Hidden object Game ถือว่าเป็น Puzzle ก็ว่าได้โดยเน้นว่าเกมค้นหาของ อาจจะ ค้นหาของที่อยู่ในภาพ (เกมที่ให้ชื่อของมาแล้วให้หา) หรือการค้นหาไปทั่วๆ ฉากเพื่อเอาสิ่งของที่ได้มาผสม มาตีความหรือมาแก้ปริศนาเพื่อไปในฉากต่อไป เกมแนวนี้อาจจะไม่เน้นเรื่องราวชัดเจน มีแค่ธีมกับเรื่องราวกว้างๆ เป็นหลัก ไม่ซับซ้อนในส่วนเนื้อเรื่อง แต่ซับซ้อนในส่วนของการดำเนินเรื่อง

 

Escape Game –  เกมส์นี้ก็ถือเป็น Puzzle-HoG ก็ได้ แต่ไม่ได้เน้นการหาของเพียงอย่างเดียวอย่าง HoG แต่เน้นการออกจากพื้นที่ปิดตายด้วย โดยตัวละครมักจะโผล่มาในลักษณะถูกขังหรืออยู่ในสถานที่จำกัด แล้วต้องแก้ไขปริศนาหาทางออก (บางเกมก็ไม่ใช่การหนีออก แต่การเป็นหาทางเข้า)  Crimson Room เป็นเกมแนว Escape Game ที่โด่งดังมาก

 

Simulation –  เกมส์จำลองชีวิตจริง ซึ่งเพื่อนๆ น่าจะคุ้นเคยกันดีอย่าง The sims แต่จริงๆ เกมแนวนี้ค่อนข้างกว้าง เพราะเกมตามเฟสบุ๊ค ที่สร้างเมือง สร้างร้านค้า ทำอาหารขายก็ถือว่าเป็น Simulation ในรูปแบบหนึ่งเหมือนกัน ตัวเกมอาจจะไม่มีจุดจบ เล่นไปได้เรื่อยๆ จนกว่าจะเบื่อ  ถึงแม้บางคนจะไม่ค่อยเข้าใจว่า ทำไมต้องเล่นเกมที่มันเหมือนชีวิตจริงอย่างนี้ แต่ก็ต้องยอมรับว่า ชีวิตจริงเราสร้างเองไม่ได้แบบ The Sims หรอกนะ  Harvest Moon ก็ถือเป็นเกมแนว Simulation เหมือนกัน

 

Ren-ai/Dating game –      เกมส์จีบหนุ่ม/จีบสาว เป็นเกมที่น่าจะแยกย่อยจาก Simulation แต่จะเน้นการเอาชนะใจตัวละครอื่นๆ และมีรูท หรือเนื้อเรื่องหลายเนื้อเรื่องในเกมเดียว แล้วแต่ค่าความสัมพันธ์ของตัวละคร โดยจะมีการถามตอบหรือทำกิจกรรมในเกมเพื่อเพิ่มหรือลดความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นๆ (ในเกมจีบหนุ่มหรือจีบสาว บางเกมมีการผสม RPG หรือแนวเกมอื่นๆ ลงไปด้วย)

 

 Strategy –   เกมส์แนววางแผนรบ อาจจะไม่เน้นเนื้อเรือง (มีธีมครอบไว้เฉยๆ) เน้นการสร้าง การจัดการภายใน การควบคุมกองทัพ ซึ่งอาจจะเป็นตัวคน รถถึง ทหารม้า ฯลฯ จำนวนมากๆ เข้าต่อสู้โจมตีกับกองทัพอื่น ยึดดินแดน ขยายอาณาเขต ฯลฯ เกมแนวพัฒนาเมืองบางเกมก็จัดอยู่ใน Strategy นี่แหล่ะ

 

RTS – Real-Time Strategy สำหรับเกมวางแผนรบลักษณะนี้จะเน้นเรื่องการเวลาในการเล่น คือ ต้องเล่นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะจบแมทช์ (หยุดพักไม่ได้) พวก DOTA ที่ฮิตๆ กันก็ถือว่าเป็นแนวนี้

 

TBS – Turn Based Strategy จะแตกต่างกับแบบ RTS ตรงที่สามารถเล่นได้เรื่อยๆ ไม่จำเป็นต้องสู้กันตลอดเวลาหรือมีเวลาจำกัด civilization ถือว่าอยู่จำพวกนี้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ซี่รี่ส์ Romance of the Three Kingdoms เป็นซี่รี่ส์ที่ได้รับความนิยมจากแฟนๆ สามก๊ก จุดเด่นคือการวางกลยุทธและตัวบุคคล ไม่ว่าจะกุนซือหรือแม่ทัพชื่อดังในสามก๊ก  ซี่รี่ส์ civilization  ก็เป็นแนว Strategy ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

 

Fighting    แนวต่อสู้ เปิดฉากมาก็มีตัวละครสองฝ่าย ที่เราสามารถบังคับมาต่อสู้กันได้ โดยถ้าเลือดฝ่ายไหนหมดก่อนฝ่ายนั้นแพ้ (บางเกมถ้าตกเวทีก็แพ้) เกมแนวนี้ก็เช่น King of Fighter /Tekken ฯลฯ 

 

PS (First Person Shooter) –  เกมมุมมองบุคคลที่ 1 เราจะไม่เห็นตัวละครของตัวเอง (อาจจะเห็นแค่มือ)

 

TPS (Third Person Shooter) – เกมมุมมองบุคคลที่ 3 เราจะเห็นตัวละครตัวเอง

**แต่ก็มีหลายเกมที่ปรับมุมมองได้ทั้งสองแบบนะ  แบบ FPS จะเห็นแค่มือ อาวุธที่ถือ (ตัวอย่างจากเกม Battle Field)  แบบ TPS จะเห็นตัวละครของเรา โดยส่วนใหญ่เราจะอยู่ด้านหลังตัวละคร (ตัวอย่างจากเกม Battle Rage)

 

Music/Rhythm – เกมแนวดนตรีหรือการจับจังหวะ dance dance revolution เกมเต้นสุดฮิต  หรือ ไทโกะโนะทัตสึจิน เกมตีกลองไทโกะ ที่ญี่ปุ่นเอาวัฒนธรรมตัวเองมาประยุกต์ได้อย่างน่ารัก  หรือ beat mania เวลาเห็นคนอื่นเล่นกันแล้ว เทพมากๆ


Visual Novel – เกมแนว…ให้อ่าน อ่าน และอ่าน เน้นเนื้อเรื่องโดยมาก ผู้เล่นอาจจะมีโอกาสได้เลือกเส้นทางที่จะไปตามตัวเลือกที่มีให้เลือก แต่นอกนั้นจะไม่มีอะไรให้ทำมาก นอกจากอ่าน อ่าน และอ่าน…และฉากจบอาจจะมีหลายแบบแล้วแต่ว่า ผู้เล่นเลือกอ่าน หรือเลือกตอบมาเส้นทางไหน…เกมแนวนี้ถ้าอ่านแล้วสนุกก็โอเค แต่ถ้าอ่านไม่ออกจะเซ็งจอร์จมากเลย  ตัวอย่างเช่น  Are you Alice? เนื้อเรื่องเข้มข้น อ่านเพลินมาก

 

Sport –   เกมส์เกี่ยวกับกีฬา

 

Racing – เกมส์เกี่ยวกับรถแข่ง

 

Shooting –เกมส์แนวยิงๆ จะเป็นยิงปืน หรือจะเป็นยานยิงก็เป็นชูตติ้งได้ อาจจะตะลุยเป็นด่านๆ ไปหรือมีเนื้อเรื่องควบคู่ไปด้วย

 

Party Game-       สำหรับเกมส์แนวนี้ เป็นเกมส์ที่มีจุดเด่นคือ “การเล่นกับเพื่อนฝูง” เน้นการเล่นกับผู้เล่นอื่น (ถึงแม้จะเล่นกับ Ai ได้ก็ตาม) โดยมีแยกย่อยอยู่หลายประเภท เกมที่นับว่าเป็นเกมแนวนี้ได้ ก็คงพวก Mario Kart หรือเกมกระดานต่างๆ

 

board game – เกมส์กระดาน ซึ่งถ้าใครเกิดทันสมัยเด็กๆ คงได้เล่นพวกเกมงูกินหาง เกมทอยเต๋า ฯลฯ เกมแนวนี้ก็ประมาณนี้ (เกมพวกไพ่หรือมาจอง ก็ถืออยู่ในหมวดนี้

 

Card game- เกมส์การ์ด ซึ่งเป็นอันรู้ดีกันว่า การ์ดต่างจากไพ่ ซึ่งถ้าพูดถึงการ์ดเกมแล้วที่น่าจะรู้จักกันก็อย่างเช่น Yu gi Oh เป็นต้น โดกาปอง ที่หลายคนอาจจะเคยเล่นกันมาตั้งแต่เกมส์ Play1

 

Itadaki- เกมส์นี้เล่นเหมือนเกมส์เศรษฐี

 

Arcade-เกมส์ตู้ หรือเกมส์หยอดเหรียญที่เห็นตามห้าง


Online –               เกมส์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในการเล่น สามารถพบปะผู้เล่นอื่นๆ ได้ด้วย (เกมคอนโซลนั้นปัจจุบันสามารถออนไลน์เล่นกันได้ด้วยระบบแตกต่างกันไปของเครื่อง ..อย่างไรก็ตาม สำหรับในไทยแล้ว Online ก็คือเกมส์ที่ต่อ Internet เล่นใน Computer อยู่ดี)